Célok

Célok

A projekt várható eredményei a következők:

• Kidolgozott módszertan és hatékony mérőeszközök átadása

• A segítő szolgáltatások tesztelése és fejlesztése az oktatás minden szintjén, különösen az oktatás első ciklusában.

• Specifikusan az iskolai tanároknak létrehozott képzési tantervek

• Hozzájárulás az iskolai tantervek újradefiniálásához az élethez szükséges készségek elsajátításának érdekében

• Az intervenciós modellek kidolgozása a korai iskolaelhagyás jelenségére vonatkozóan, mely újra megismétlendő, a befogadásra is összpontosítva

• Nem formális oktatási módszerek tesztelése

• Egy rendszer kifejlesztése az elért eredmények megfigyelésére és kiértékelésére

• Hosszú távon az oktatás sikerességének megnövekedett aránya (az iskolaelhagyók számának csökkentése), és a fiatalok fokozott részvétele az oktatási és szakképzési tantervekben, ennek következtében csökkentve az oktatási rendszer és a munkaerőpiac közötti kompetencia-eltéréseket