A Projekt

A Projekt

Az elmúlt években számos tanulmány foglalkozott a korai iskolaelhagyók kérdésével: a iskolai lemorzsolódás vizsgálata alapján kiderült, hogy az alacsony önértékelés „befagyasztja” a problémák megoldásának képességét. Nyilvánvaló, hogy az oktatási rendszernek közös alternatívákat kell kínálnia az iskolai lemorzsolódás megelőzése érdekében. Az iskolai lemorzsolódás okai elsősorban a családot és az iskolát felölelő helyzetekből fakadnak, az összes szociál-pedagógiai terület vonatkozásában, amely magában foglalja a referenciamodellként azonosított oktatási standardok elérésének képességét is.

Az oktatási környezetből való kimaradást okozó tényezők a korai iskolai évektől fennálló tanulási nehézségekből, a szabadidő és a magukra fordított idő nem megfelelő tervezéséből vagy a tervezés hiányából, valamint az oktatás keretein belül végzett iskolai tevékenységek korlátozott részvételéből fakadnak. Egyes esetekben a gyenge verbális készségeket ezekkel a tényezőkkel társítják. Az egész életen át tartó folyamatos és önálló tanulás képességet a társadalmi befogadás előfeltételeként tartják számon. Ez adja az iskoláknak azt a feladatot, hogy biztosítsa a diákoknak az életre szólo szellemi eszközöket, valamint hitet és önszabályozó készségeket.

A racionális és érzelmi képességek előmozdítása jelentős szociális és politikai értéket képvisel, a fiatalok magas munkanélkülisége, és az emberek és országok közötti verseny szigorú mechanizmusának erősödése miatt.

A korai iskolaelhagyás akadályt képez az EU országaiban meglévő gazdasági növekedés és a foglalkoztatottság számára. Hátráltatja a termelékenységet és a versenyképességet, valamint gerjeszti a szegénységet és a szociális kirekesztést.

A csökkenő munkaerő mellett Európának teljesen ki kell használnia az emberi erőforrásait.

Azok a fiatalok, akik idő előtt elhagyják az oktatást és képzést, készségek és képesítések hiányában szenvednek, és komoly, tartós problémákkal szembesülnek a munkaerőpiacon.

Célja az általános iskolai lemorzsolódás átfogó megközelítésének ösztönzése és fejlesztésének elősegítése.

A projekt célja egy olyan innovatív pedagógiai módszer kifejlesztése és terjesztése, amely diákorientált, a tanulók érzelmi igényein és kérésein alapul, és amelynek célja a korai iskolaelhagyás jelenségének megelőzése és / vagy annak kezelése.

A cél egy olyan egyedi terv kialakítása, amely elég rugalmas ahhoz, hogy alkalmazkodjon a különböző régiók és az egyéni helyzetek sajátos körülményeihez.

A LIKE projekt elemzi az SSP tapasztalataiból, és különösen az élethez kellő készségeken alapuló oktatói anyag (kézikönyv és segédanyagok) kidolgozásához elfogadott módszertani megközelítésből származó eredményeket, amelyeket a kísérleti partnerség által bevont iskolákban alkalmaztak.