Projekt

Kilka z przeprowadzonych w ostatnich latach badań podjęło problem „przedwczesnego kończenia nauki” (ESL – early school leaving). Wśród przyczyn objętych badaniem ESL znalazła się niska samoocena ucznia, która wydaje się znacząco i negatywnie wpływać na zdolność rozwiązywania przez niego problemów. Istnieje więc wyraźna potrzeba, aby system edukacji dysponował alternatywnymi środkami mogącymi zapobiec temu zjawisku. Przyczyny przedwczesnego kończenia nauki wynikają głównie z sytuacji dotyczących rodziny i szkoły w odniesieniu do wszystkich obszarów społeczno-pedagogicznych, które obejmują zdolność do osiągania określonych standardów edukacyjnych nazywanych modelami referencyjnymi.

Tatics (IT)

Aeva (P)

Tucep (IT)

Itpio (BG)

Ja Magyarorszàg (H)

Wsbinoz (PL)

Euro Accion Murcia (E)